Home > Novosti > Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, Ministarstvo poljoprivrede moli sve zainteresirane strane da se, popunjavanjem upitnika, uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.
Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Više možete pročitati ovdje.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poljoprivrede-poziva-sve-zainteresirane-da-se-ukljuce-u-kreiranje-baze-projekata-za-financiranje-iz-eu-fondova/4136

Leave a Reply