Home > Novosti > Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima –odobravanje dodatnih korisnika u tijeku

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima –odobravanje dodatnih korisnika u tijeku

Obavještavaju se primarni poljoprivredni proizvođači u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva da objavljeni popis inicijalno prihvatljivih korisnika nije konačan s obzirom na dodatni set podataka zaprimljen od drugih nadležnih tijela državne uprave. Nakon provjere i usklađivanja podataka ažurirani popis inicijalno prihvatljivih korisnika po svakoj Mjeri/Podmjeri bit će objavljen na mrežnoj stranici Agencije kao i na AGRONET sustavu.

Po isteku roka za očitovanje o prihvaćanju prava i obveza svih korisnika (15 dana od dana objave Odluke na AGRONET-u) utvrdit će se konačan popis prihvatljivih korisnika koji su preuzeli prava i obaveze iz Programa, kao i točan iznos potpore po svakom korisniku sukladno provedenoj preraspodjeli omotnice čime će doći do poravnanja sredstava (isplate i/ili povrata).

Detaljnije o ovome možete pronaći ovdje.

 

Izvor: https://www.apprrr.hr/program-potpore-primarnim-poljoprivrednim-proizvodacima-odobravanje-dodatnih-korisnika-u-tijeku/

Leave a Reply