Home > Novosti > Nacrt prijedloga Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH – savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH – savjetovanje s javnošću

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u svibnju 2019. donijela Uredbu o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na temelju koje se šumsko zemljište može dati u zakup radi korištenja u svrhu: pašarenja; odmora, rekreacije i sporta; postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 15 m² te osnivanja i uzgajanja kultura kratkih ophodnji.

Ministarstvo poljoprivrede je pristupilo izradi prijedloga nove Uredbe s ciljem u potpunosti zadovoljavajućeg i učinkovitog provođenja zakupa šumskog zemljišta u propisane svrhe, a poglavito u svrhu pašarenja bitnog za razvoj i opstojnost stočarstva te s ciljem davanja u zakup najveće moguće prihvatljive površine šumskog zemljišta, a sve u skladu s potrebama poljoprivrednih proizvođača. Pružit će se maksimalni resursi koji su potrebni za povećanje opsega i učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 20. svibnja 2020., a nalazi se ovdje.

 

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/nacrt-prijedloga-uredbe-o-zakupu-sumskog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-savjetovanju-s-javnoscu/3997

Leave a Reply