Home > Novosti > Objavljen treći natječaj za podmjeru 10.2.

Objavljen treći natječaj za podmjeru 10.2.

Genetski potencijal u Hrvatskoj vrlo je vrijedan, posebno s gledišta biološke raznolikosti i potreba poljoprivrede prilagodbi klimatskim promjenama. Ministarstvo poljoprivrede daje potporu za očuvanje tradicionalnih biljnih i životinjskih vrsta prilagođenih lokalnim uvjetima, ali prepoznaje i važnost očuvanja svih onih sorti i pasmina koje se, iako nemaju ekonomsku vrijednost, mogu koristiti kao osnova za stvaranje novih ili poboljšanje performansi postojećih sorti poljoprivrednih proizvoda i pasmina domaćih životinja.

Korisnicima koji svojim aktivnostima sprečavaju eroziju biljnih i životinjskih genetskih resursa i doprinose poboljšanju njihove održive uporabe, razvoja i očuvanja s ciljem postizanja globalne sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i očuvanja biološke raznolikosti Ministarstvo poljoprivrede sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 u iznosu od 15.000.000,00 kuna daje potporu kroz 3. natječaj za provedbu podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe koja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima i imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.

Detaljnije o ovome pročitajte ovdje.

 

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/15-milijuna-kuna-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-objavljen-treci-natjecaj-za-podmjeru-10-2/?fbclid=IwAR3i6vCymRcUcSGafhCmv4z1gFUnCVpyeKE_i80DFgiILQ2ASHtlN8cf3Mg

Leave a Reply