Home > Novosti > 3. MEĐUNARODNI KONGRES O SIGURNOSTI I KVALITETI HRANE „HRANA, ZDRAVLJE I KLIMATSKE PROMJENE“

3. MEĐUNARODNI KONGRES O SIGURNOSTI I KVALITETI HRANE „HRANA, ZDRAVLJE I KLIMATSKE PROMJENE“

Kongres će se održati u studenom 2020. godine, u Opatiji, a sve aktualne kongresne informacije dostupne su na kongresnoj internetskoj stranici www.foodsq-congress2020.com.

Leave a Reply