Home > LAG natječaj za tip operacije 7.4.1. > OBAVIJEST O PONIŠTENJU 2. LAG NATJEČAJA IZ LRS LAG-A GORSKI KOTAR ZA TO 7.4.1., REF. OZNAKA 274100

OBAVIJEST O PONIŠTENJU 2. LAG NATJEČAJA IZ LRS LAG-A GORSKI KOTAR ZA TO 7.4.1., REF. OZNAKA 274100

Obavještavamo Vas kako je Upravni odbor udruge LAG Gorski kotar na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donio Odluku o poništenju teksta i natječajne dokumentacije 2. LAG Natječaja za provedbu LRS TO 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, ref. oznaka natječaja 274100.

Naime, Povjerenstvo za otvaranje prijava pristiglih na 2. LAG Natječaj za provedbu LRS LAG-a Gorski kotar TO 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, ref. oznaka natječaja 274100, izradilo je Inicijalnu Rang listu pristiglih prijava te utvrdilo da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve pristigle prijave te da ne mogu svi prijavljeni projekti biti odobreni.

Budući da više prijava ima isti broj bodova, a LAG natječajem (stranica 16., poglavlje 3.4. Kriteriji odabira projekata) i važećom LRS LAG-a Gorski kotar V.2 (stranica 44., poglavlje 3.7.2. Način provjere kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira) nije propisan dovoljno objektivan način odabira projekata kada dva ili više projekta imaju isti broj bodova, a u slučaju nedovoljnog iznosa sredstava, kako se ne bi na bilo koji način ugrozilo načelo jednakog postupanja i/ili načelo zabrane diskriminacije, Upravni odbor donosi Odluku da se poništi predmetni Natječaj.

 

Odluka o poništenju 2. LAG natječaja – 274100

Leave a Reply