Home > Novosti > STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RUKOVANJA MOTORNOM PILOM

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RUKOVANJA MOTORNOM PILOM

Prenosimo informaciju Udruge privatnih šumovlasnika Čabar da će se dana 01. ožujka 2020. godine, s početkom u 10.00 sati na području Grada Čabra (u Žumprima) održati stručno osposobljavanje „Rukovoditelj motornom pilom“ te da je potrebna sljedeća dokumentacija: preslika rodnog lista ili domovnice; preslika zadnje svjedodžbe (OŠ, SS…); preslika osobne iskaznice; potvrda osobnog liječnika (ne medicina rada); 400 HRK.

Leave a Reply