Dana  24. veljače 2020. godine (ponedjeljak) će se u sjedištu Nacionalnog parka Risnjak (C. Lug), s početkom u 10.00 sati, održati radionica na temu „Električne ograde i velike zvijeri – kako smanjiti štete?“

Osim predavanja stručnjaka s Veterinarskog fakulteta i Primorsko-goranske županije, biti će održana i praktična demonstracija postavljanja i rada električne ograde.
Ujedno će se i odabranim lokalnim poljoprivrednicima, koji su se javili na otvoreni poziv, dodijeliti električne ograde. U nastavku donosimo objavljeni Dnevni red.

Program:
10:00 h Predstavljanje projekta Carnivora Dinarica- Dina Botta, mag.oec., voditelj projekta za NP Risnjak
10:30 h „Osnove biologije velikih zvijeri“ – dr.sc. Slaven Reljić, dr.vet.med, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11:00 h „Iskustva vještaka za štete od velikih zvijeri“ – mr.sc. Blaženka Kulić, dipl.ing.šum, Primorsko goranska županija
11:45-12:00h Pauza za kavu
12:00h Praktična demonstracija postavljanja i rada električne ograde – Ivo Devčić, mag.oec., Gumex-eko

 

Leave a Reply