Home > 2019 > studeni (page 2)

Monthly Archives: studeni 2019

JAVNI POZIV ZA UZGOJNA UDRUŽENJA U STOČARSTVU

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u 2019. godini za što ej u okviru državnog proračuna osigurano 2.000.000 HRK. Cilj sufinanciranja uzgojnih organizacija u području stočarstva je podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju uzgojnih organizacija u području stočarstva. Rok za dostavu dokumentacije je do 25. studenog 2019. godine, a više o ovome ...

Read More »

ZABILJEŽEN RAST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najviše je u prošloj godini porasla vrijednost ukupne poljoprivredne proizvodnje u Sloveniji, za 17,9%. Na drugom je mjestu Rumunjska s povećanjem proizvodnje u poljoprivredi za osam posto. Hrvatska je treća s povećanjem vrijednosti ukupne poljoprivredne proizvodnje za 5,9%, na 17,3 milijarde HRK (2,3 milijarde EUR), prema Eurostatovom izvješću. U 2017. poljoprivredna je proizvodnja u Hrvatskoj stagnirala. Prošlogodišnji oporavak proizlazi iz ...

Read More »

ZAPOČELE ISPLATE PREDUJMA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Isplata predujma u okviru izravnih plaćanja za proizvodnu 2019. godinu započela je dana 12. studenog 2019. godine. Potporu će primiti više od 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2019. godini i koji su prošli kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za isplatu predujma poljoprivrednicima je osiguran iznos od 1,3 milijarde HRK, ...

Read More »

ISPLATE PREDUJMA POLJOPRIVREDNICIMA – SREDSTAVA VIŠE NEGO PROTEKLE GODINE

Isplata predujma u okviru izravnih plaćanja za proizvodnu 2019. godinu počinje 15. studenoga 2019. godine. Potporu će primiti više od 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2019. godini i koji su prošli kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za isplatu predujma poljoprivrednicima je osiguran iznos od 1,3 milijarde HRK, što je ...

Read More »

DUGOGODIŠNJI ZAKUP DRŽAVNOG ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA – OBJAVLJEN JAVNI POZIV

Prema novoj Uredbi o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/19) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u lipnju ove godine, javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. ovlašten je na temelju Javnog poziva za prikupljanje ponuda, davati u zakup na vrijeme do deset godina šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima. Najveća površina šumskog zemljišta u svrhu pašarenja ...

Read More »

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA: UDRUGAMA PČELARA DODIJELJENO PREOSTALIH 17 KOMPLETA ELEKTRIČNIH OGRADA U SKLOPU PROJEKTA CARNIVORA DINARICA

Temeljem ponovljenog Javnog natječaja za dodjelu i postavljanje električnih ograda za pčelinjake koji se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 unutar zemljopisnog područja Gorskog kotara, a izvan Nacionalnog parka Risnjak (područje se nalazi unutar administrativnih gradova i općina: Čabar, Delnice, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Klana, Jelenje i Čavle) dana ...

Read More »