Home > Novosti > AKADEMIJA ZA OPG

AKADEMIJA ZA OPG

Akademija za OPG je splet edukativnih serija predavanja za sve OPG-ove te sve one koji se žele dodatno educirati o poslovanju u poljoprivredi, marketingu OPG-a i dr.

Više o ovoj akademiji možete saznati iz dopisa koji se nalazi u prilogu.

Leave a Reply