Home > Novosti > PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA: UDRUGAMA PČELARA DODIJELJENO PREOSTALIH 17 KOMPLETA ELEKTRIČNIH OGRADA U SKLOPU PROJEKTA CARNIVORA DINARICA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA: UDRUGAMA PČELARA DODIJELJENO PREOSTALIH 17 KOMPLETA ELEKTRIČNIH OGRADA U SKLOPU PROJEKTA CARNIVORA DINARICA

Temeljem ponovljenog Javnog natječaja za dodjelu i postavljanje električnih ograda za pčelinjake koji se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 unutar zemljopisnog područja Gorskog kotara, a izvan Nacionalnog parka Risnjak (područje se nalazi unutar administrativnih gradova i općina: Čabar, Delnice, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Klana, Jelenje i Čavle) dana 31. listopada 2019. godine je u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u Staroj Sušici nakon potpisivanja ugovora s Udrugama pčelara s projektnog područja, dodijeljeno preostalih 17 kompleta električnih ograda krajnjim korisnicima.

Županija je za nabavu električnih ograda osigurala iznos od 222.000,00 HRK od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz proračuna Primorsko-goranske županije.

Više o ovoj temi možete pronaći ovdje.

Leave a Reply