Home > Novosti > DUGOGODIŠNJI ZAKUP DRŽAVNOG ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA – OBJAVLJEN JAVNI POZIV

DUGOGODIŠNJI ZAKUP DRŽAVNOG ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA – OBJAVLJEN JAVNI POZIV

Prema novoj Uredbi o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/19) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u lipnju ove godine, javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. ovlašten je na temelju Javnog poziva za prikupljanje ponuda, davati u zakup na vrijeme do deset godina šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima.

Najveća površina šumskog zemljišta u svrhu pašarenja koju javni šumoposjednik može dati jednoj osobi u zakup je 3,3 ha po uvjetnom grlu, a uvjeti za prijavu na javni poziv su da je pravna ili fizička osoba registrirana u Upisniku poljoprivrednika te vlasnik ili posjednik stoke. Kriteriji prednosti za dodjelu šumskog zemljišta za pašarenje propisani su člankom 7. Uredbe koju možete, kao i ostale informacije o ovoj temi, pronaći ovdje.

Leave a Reply