Home > Novosti > NOVA E-SAVJETOVANJA

NOVA E-SAVJETOVANJA

Otvorena su nova e-savjetovanja:

  1. Tema savjetovanja je Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom.

Savjetovanje je otvoreno do 06. studenog 2019. godine, a pristupiti mu možete ovdje.

  1. Tema savjetovanja je Prijedlog pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište.

Savjetovanje je otvoreno do 07. studenog 2019. godine, a pristupiti mu možete ovdje.

Leave a Reply