Home > LAG natječaj za tip operacije 7.4.1. > VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 25. rujna 2019. godine donio Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Referentna oznaka: 274100, sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 08. srpnja 2019. godine.
Mijenja se tekst LAG natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine objavljenog dana 08.07.2019. godine kako slijedi:

• tekst na 1. stranici „Verzija 1.0.“ mijenja se i glasi: „Verzija 1.1.“

• tekst na 1. stranici „Datum: 08.07.2019.“ mijenja se i glasi: „ Datum: 25.09.2019.“

• tekst na 17. stranici u poglavlju 4.1. Podnošenje prijave projekta „od 01.08.2019. a najkasnije do 30.09.2019.“ mijenja se i glasi: „od 01.08.2019. a najkasnije do 15.11.2019.“

Leave a Reply