Home > Novosti > JAVNI POZIV – SURADNJA SA „KAŠETICOM PRIMORSKO – GORANSKOM“ U KOMISIJSKOJ PRODAJI AUTOHTONIH PROIZVODA S PODRUČJA PGŽ

JAVNI POZIV – SURADNJA SA „KAŠETICOM PRIMORSKO – GORANSKOM“ U KOMISIJSKOJ PRODAJI AUTOHTONIH PROIZVODA S PODRUČJA PGŽ

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ uputio je JAVNI POZIV svim proizvođačima autohtonih proizvoda PGŽ da se jave najkasnije do 28.3.2019. godine ukoliko su zainteresirani za prodaju svojih proizvoda putem komisijske prodaje (bez naknade) unutar promotivno-izložbenog prostora „Kašetica primorsko-goranska“ u samom centru Grada Rijeke na adresi Krojačka 1.

Svi zainteresirani za komisijsku prodaju svojih proizvoda mole se da uz pozitivno očitovanje o zainteresiranosti obavezno dostave i ostale tražene podatke navedene u javnom pozivu

Između svakog zaineresiranog proizvođača i CPRR PGŽ biti potpisan Ugovor o komisijskoj prodaji proizvoda sa detaljno definiranim obvezama ugovornih strana (uz dostavu potrebnih dodatnih podataka).

Krajnji rok za dostavu očitovanja je 28. ožujak 2019. godine, te se očitovanja zaprimljena nakon navedenog roka neće razmatrati zbog daljnje procedure potpisivanja spomenutog Ugovora i provođenja ostalih potrebnih radnji stavljanja proizvoda u prodaju.

Leave a Reply