Home > Novosti > LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

Prošlo je više od dvije godine otkako su odabrane lokalne akcijske grupe za provedbu lokalnih razvojnih strategija u okviru Mjere 19, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Republika Hrvatska danas ima 54 Lokalne akcijske grupe u javnosti poznate kao LAG-ovi ili lokalna razvojna partnerstva predstavnika gospodarske, civilne i javne interesne skupine odnosno sektora.

Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. na hrvatskom i engleskom jeziku.

Više informacija pročitajte – ovdje.

Katalog sa osnovnim podatcima o svakom LAG-u u RH pronađite na sljedećoj – poveznici.


Leave a Reply