Home > Novosti > Izmjena LAG natječaja za provedbu mjere 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Izmjena LAG natječaja za provedbu mjere 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donio Odluku o izmjeni Natječaja za provedbu mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 07.05.2018. godine.


LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:
– tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
– tekst na 1. stranici „Datum 07.05.2018.“ mijenja se i glasi: „Datum 27.12.2018.“;
– tekst na 3. stranici u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 1.112.925,00“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 2.337.142,50 HRK“;
– iza teksta na 15. stranici u točki 4.2. dodaje se novi tekst koji glasi:


„Iznimno, ovaj Natječaj je moguće izmijeniti nakon 23.05.2018. godine, u sljedećim slučajevima:
– povećanje raspoloživih sredstava LAG Natječaja, najkasnije do dana početka izdavanja odluka;


– produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata, najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata;


– ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.“

Odluka o izmjeni prvog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne za financiranje dvadeset i jedan (21) projekt, umjesto prvotno planiranih deset (10) projekata, koje je uslijedilo nakon Odluke o prvoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. usvojene na sjednici Skupštine LAG-a Gorski kotar dana 27. studenog 2018. godine.

Leave a Reply