Home > Novosti > Danas 18. listopada, od 12 sati moguće popunjavanje i podnošenje zahtjeva za tip operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Danas 18. listopada, od 12 sati moguće popunjavanje i podnošenje zahtjeva za tip operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

 

APPRRR obavještava sve zainteresirane da je od danas, 18. listopada, od 12 sati moguće popunjavanje i podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u u okviru Natječaja za provedbu mjere 9, podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 26.250.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Važno je napomenuti da su za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive proizvođačke organizacije koje su priznate od 1. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija unutar Mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja RH.

Više informacija o natječaju pročitajte ovdje.

Leave a Reply