Home > Novosti > VELEUČILIŠTE U RIJECI POKREĆE PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI AGROTURIZAM

VELEUČILIŠTE U RIJECI POKREĆE PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI AGROTURIZAM

U nadolazećoj akademskoj godini 2018./2019. Veleučilište u Rijeci pokreće novi preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam. Izvodit će se kao redoviti i izvanredni studij pri čemu se u prvoj godini njegova izvođenja planira upisati 45 studenata.

Studij Održivi agroturizam razvijen je prema metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) te je usklađen s potrebama tržišta rada. Nastao je kao rezultat petnaestomjesečnog projekta „Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir“ sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda.

Studij Održivi agroturizam spada u područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), traje tri godine (šest semestara) te će se izvoditi u Rijeci. Studijski program čine kolegiji iz područja poljoprivrede, ekonomije i turizma uz veliki udio praktične nastave i semestralne prakse. U organizaciji i provedbi praktične nastave novog studijskog programa sudjelovat će Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici, s kojim je Veleučilište potpisalo ugovor o suradnji, te 30 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na kojima će studenti obavljati semestralnu praksu. Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam i ostvarenja 180 ECTS bodova studenti stječu stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma.

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje polaznika za vođenje agroturističkog gospodarstva uz postizanje optimalnih ekonomskih učinaka te istovremeno očuvanje svih prirodnih resursa. Pored pretežitog zapošljavanja u vlastitim obiteljskim gospodarstvima, studenti koji uspješno završe preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam, mogu se zapošljavati i u gospodarskim subjektima specijaliziranim za poljoprivrednu proizvodnju, gospodarskim subjektima za pružanje turističkih usluga u ruralnom području, obiteljskim poduzećima specijaliziranim za preradu poljoprivrednih proizvoda i agroturizmima.

Sukladno navedenome, očekuje se pozitivan utjecaj ovog studija na razvoj specifičnih oblika turizma u ruralnim predjelima lokalne zajednice i šire s naglaskom na prihvatljivu, održivu, ekološku poljoprivrednu proizvodnju, usklađenu s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama. Realizacijom studijskog programa bit će stvoren specijalizirani kadar koji će činiti jezgru koncepta pametne, održive i uključive ekonomije zasnovane na znanju, a s ciljem ostvarenja visoke stope zaposlenosti, produktivnosti i društvene povezanosti u realizaciji vizije socijalne tržišne ekonomije za 21. stoljeće.

Više o studiju pročitajte u brošuri:

BROSURA_PDF

 

Leave a Reply