Home > Novosti > Održana koordinacija LAS/GAL/LAG/LAGUR u Marezigama blizu Kopra

Održana koordinacija LAS/GAL/LAG/LAGUR u Marezigama blizu Kopra

U petak, 15. lipnja 2018. godine LAG Gorski kotar sudjelovao je na okruglom stolu LAS/GAL/LAG/LAGUR-a s pograničnih područja Italije, Slovenije i Hrvatske (Istra, Kvarner, Gorski kotar, Kras i Brkini) u Kulturnom domu u Marezigama blizu Kopra.

Sudionici su iznijeli kratak pregled rada svojih organizacija od 2015. do danas, način financiranja te primjere dobre prakse i uspješne aplikacije za sredstva iz EU fondova. Detektirali su se problemi u poslovanju, ograničavajući faktori te izazovi i prilike, a sve u smjeru definiranja područja od zajedničkog interesa i mogućnosti zajedničke suradnje na projektima od zajednička interesa. Također je odlučeno da će domaćin koordinacije za 2019. godinu biti jedan od LAG-ova/LAGUR-a s područja Republike Hrvatske.

Po završetku okruglog stola potpisan je Anex ugovora kojim su i LAGUR Vela vrata, LAGUR Tunera, LAGUR Pinna Nobilis i LAGUR Istarska batana postali dio koordinacije dogovorene Sporazumom o suradnji Lokalnih akcijskih grupa potpisanim 18.12.2015. godine u Šmarju pored Kopra te Sporazumom o suradnji Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu potpisanim 10.9.2016. godine u Piranu.

Koordinacija sad broji 18 članova, a cilj joj je zajednička suradnja i djelovanje za potrebe ruralnog razvoja na obuhvaćenom području tri države: Republici Italiji, Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

Nakon potpisivanja Sporazuma domaćini su prezentirali primjere dobre prakse na svom području.

 

 

 

Leave a Reply