Home > Novosti > Sudjelovanje na radionici u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj za izmjene i dopune Pravilnika za Podmjere 19.3.,19.2.,19.4.

Sudjelovanje na radionici u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj za izmjene i dopune Pravilnika za Podmjere 19.3.,19.2.,19.4.

Dana 12. lipnja, Predsjednica LAG-a Gorski kotar Sanja Čop, zajedno sa djelatnicama LAG-a Gorski kotar, voditeljicom Andreom Vukelić i administrativnom suradnicom Matejom Čop, sudjelovale su na radionici izmjene i dopune Pravilnika unutar Mjere 19, prijave i prihvatljivost troškova za tipove operacija 19.3.1., 19.3.2., 19.4.1.

Radionica je održana u Selcima (Crikvenici) u Hotelu Marina s dopodnevnim programom i završetkom u 15.00 sati. Objašnjene su izmjene i dopune pravilnika Podmjere 19 , Prijave i prihvatljivost troškova, koju provode LAG-ovi kako bi lakše pristupili promjenama i dopunama koje stižu u njihovo poslovanje i učinili svoj rad još učinkovitijim Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objasnila je LAG-ovcima promjene i dopune koje su donesene u pravilniku.

Pravilnik možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Leave a Reply