Home > Novosti > Radionice za potencijalne korisnike iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“!

Radionice za potencijalne korisnike iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“!

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz podršku Hrvatske gospodarske komore organizira radionice za potencijalne korisnike iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“ Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.. Mjera 8 je namijenjena šumarskom te drvno-tehnološkom sektoru, a korisnicima će biti pružene informacije o aktualnim i budućim natječajima te načinu prijave i podnošenja zahtjeva za potporu.

Radionice su namijenjene šumoposjednicima, udrugama šumoposjednika, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udrugama civilnog društva i drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode kao i obrtima, mikro, malim i srednjim poduzećima licenciranim za radove u šumarstvu.

Naglasak je na otvorenim natječajima za tipove operacija 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ i 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Korisnike ćemo također upoznati sa tipom operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ za koju je objava natječaja predviđena sredinom ovog mjeseca.

Više pročitajte na sljedećoj poveznici:

http://ruralnirazvoj.hr/radionice-za-potencijalne-korisnike-iz-mjere-8-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma/

 

Leave a Reply