Home > Novosti > U tijeku je prvi LAG Natječaj

U tijeku je prvi LAG Natječaj

LAG Gorski kotar dana 07.05.2018.g. objavio je prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1.POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA , koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

NATJEČAJ JE OTVOREN DANA 24.SVIBNJA 2018. GODINE DO 28.LIPNJA 2018. GODINE

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.112.925,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 111.292,50 HRK (15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 24. svibnja 2018.g., a najkasnije do 28. lipnja 2018.g. na adresu LAG-a Gorski kotar, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Gorski kotar te se ulaganje također mora izvršiti na tom području.

Obuhvat LAG područja (JLS):
Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad
Gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
  • mikro ili malo poduzeće
  • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  b. obrt
  c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  d. zadruga.

 

OSTALO VEZANO UZ NATJEČAJ, NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU PRONAĐITE OVDJE.

ZA SVE OSTALE INFORMACIJE I UPITE POSTAVITE NAM PITANJA na: info@lag-gorskikotar.hr ili nas kontaktirajte na broj 051/831-205

 

Leave a Reply