Home > Novosti > Natječaj za provedbu mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprovrednih gospodarstava

Natječaj za provedbu mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprovrednih gospodarstava

LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

LAG Gorski kotar objavljuje dana 07.05.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1.POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA , koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.112.925,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 111.292,50 HRK (15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 24. svibnja 2018.g., a najkasnije do 28. lipnja 2018.g. na adresu LAG-a Gorski kotar, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Gorski kotar te se ulaganje također mora izvršiti na tom području.

Obuhvat LAG područja (JLS):
Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad
Gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga.

Tekst Natječaja i Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: http://www.lag-gorskikotar.hr/lag-natjecaji/natjecaj/

 

Leave a Reply