Home > Novosti > Informacije o Mjeri 14 „Dobrobit životinja“

Informacije o Mjeri 14 „Dobrobit životinja“

Uskoro započinje provedba Mjere 14 „Dobrobit životinja“ koja do sada nije bila dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoreno je E-savjetovanje za Nacrt pravilnika o Izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu („Narodne novine“ broj 19/2018).

Ovo je vrlo zahtjevna mjera te su korisnici obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno četiri sata u godini. Ovo je osobito važno kako bi se izbjeglo moguće nepoštivanje obveza koje rezultira sankcijama i umanjenjem potpore.

Izobrazba je besplatna, a provodi je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba kojoj se možete i obratiti kako biste saznali termine izobrazbe.

Potrebno je voditi evidenciju na propisanim obrascima kako bi se mogla pratiti i kontrolirati provedba propisanih obveza. U evidencijski obrazac je potrebno redovito unositi sve tražene podatke, kako bi iz evidencije bilo jasno da se poštuju propisane obveze.

Obvezno razdoblje za provedbu Mjere 14 je jedna kalendarska godina, no u 2018. godini obvezno razdoblje iznimno započinje od datuma podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore i traje do 31. prosinca 2018. godine. Iz tog razloga će se potpora ostvariti samo za razdoblje od dana podnošenja zahtjeva do 31. prosinca 2018. godine.

Detalje o ovoj Mjeri, tipovima operacija i ostale informacije možete pronaći ovdje.

Leave a Reply