Home > Novosti > Ostvarivanje potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ostvarivanje potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Objavljena je Brošura o IAKS mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Kroz IAKS mjere nastoji se umanjiti ili zaustaviti negativan utjecaj poljoprivrede na prirodne resurse i bioraznolikost, s obzirom da je upravo utjecaj poljoprivrede na okoliš i ruralni prostor u cjelini vrlo velik.

Kroz Program ruralnog razvoja mogu se pronaći tri mjere koje pripadaju tzv. IAKS mjerama: Mjera 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“; Mjera 11 „Ekološki uzgoj“; Mjera 13 „Plaćanja područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima“.

Za prijavu na predmetne mjere provodi se administrativna kontrola i praćenje odnosno „Integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS)“ i od tuda upravo taj naziv IAKS mjere.

Potpora se može zatražiti na način da se u propisanom roku podnese Jedinstveni zahtjev u nekoj od podružnica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te da se ispune svi uvjeti za ostvarenje potpore.

Vrlo je važno poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom gospodarstvu, te održavanje svih površina sukladno minimalnim uvjetima za održavanje poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj.

Više o ovoj temi, kao i samu Brošuru možete pronaći ovdje.

Leave a Reply