Home > Novosti > IAKS mjere ruralnog razvoja – novosti u 2018. godini

IAKS mjere ruralnog razvoja – novosti u 2018. godini

Jedinstveni zahtjev za 2018. godinu podnosi se u periodu od 05. ožujka do 15. svibnja 2018. godine.

U tipu operacije 10.1.6 “Uspostava poljskih traka” pojednostavljene su obveze kako bi se olakšala provedba ove, za okoliš i bioraznolikost, vrlo važne operacije.

Od ove godine u Mjeru 10 uključeno je pet novih tipova operacija za višegodišnje nasade, a to su: 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki; 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima; 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima; 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima; 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

Vezano za Mjeru 13 „Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima“, od ove se godine uvodi uvjet za ARKOD parcele koje su registrirane u ARKOD sustavu kao krški pašnjak. Za ove je parcele moguće ostvariti potpornu jedino ako korisnik održava površinu s najmanje 0,3 UG/ha goveda, kopitara, ovaca i/ili koza.

Što se Mjere 14 „Dobrobit životinja“ tiče, ona do sada nije bila dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te je uvrštena u trenutne izmjene. Nakon što završi postupak pregovora s EK o sadržaju mjere, pristupiti će se izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu kako bi se omogućilo korisnicima da na jedinstvenom zahtjevu izvrše dopunu i uključe se u potporu.

Provedba predmetne Mjere započet će 1. svibnja 2018. godine, a  potpora će se moći zatražiti putem jedinstvenog zahtjeva (ili dopune već podnesenog zahtjeva) u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. svibnja 2018. godine. Iznimno od navedenog roka, moguće je podnijeti jedinstveni zahtjev u roku za zakašnjele zahtjeve zaključno do 11. lipnja 2018. godine, no u tom se slučaju umanjuje visina plaćanja za 1% po danu kašnjenja.

Detaljnije informacije o novostima pročitajte ovdje.

Leave a Reply