Home > LAG natječaj za tip operacije 7.4.1. > Smanjenje kamatne stope za projekte JLS-a u sklopu kreditnog programa – EU projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Smanjenje kamatne stope za projekte JLS-a u sklopu kreditnog programa – EU projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

HBOR je u sklopu kreditnog programa – EU projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice, smanjio kamatne stope za projekte JLS-a koji se prijavljuju po Mjerama 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1. na najmanje 1,7% (za ugovoreni rok otplate do 10 godina), odnosno 1,9% (za ugovoreni rok otplate preko 10 godina), kao i naknadu za obradu kreditnog zahtjeva na 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

Izvršene izmjene se primjenjuju na zahtjeve odobrene do 31.12.2018.godine.

Leave a Reply