Home > Novosti > Održana Redovna Skupština LAG-a u 2017. godini

Održana Redovna Skupština LAG-a u 2017. godini

Dana 19. prosinca 2017. godine je održana Redovna Skupština LAG-a Gorski kotar u 2017. godini na kojoj je predstavljen rad LAG-a od protekle Skupštine održane 16. prosinca 2016. godine te su usvojena Godišnja financijska izvješća za 2017. te Plan rada i Financijski plan za 2018. godinu.

Na predmetnoj Skupštini donesena je odluka o usklađenju LRS tj. Financijskog i Akcijskog plana LRS.

Također, primljeni su novi članovi u članstvo LAG-a Gorski kotar, a to su: Etnografska udruga sv. Juraj Lič; OPG Mance Berislav; OPG Beljan Anita.

Uz to, na Redovnoj Skupštini su imenovani i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Gorski kotar.

Novi sastav Upravnog odbora čine: Javni sektor – Petar Mamula (Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj), Sanja Čop (Općina Lokve); Civilni sektor – Ankica Komlenić (Udruga žena Moravice), Radmila Kus (Udruga Vunarice Gorskog kotara), Davor Košmrlj (Udruga privatnih šumovlasnika Čabar); Gospodarski sektor – Anita Pintar (OPG Dijana Pintar), Zvonimir Mužević (Obrt Dimnjak), Bojan Francišković (OG Francišković), Siniša Lakota (Creator d.o.o.).

Novi nadzorni odbor je u sastavu: Svjetlana Kasunić (Zadruga Gorski kotar), Tea Štimac (Općina Fužine), Sandra Okanović (Udruga Planinarsko društvo „Špičunak“ Lokve).

Na predmetnoj Skupštini predstavljena je i Informativno-edukativna brošura “Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskog kotara” u sklopu čega je dodijeljena nagrada (košara puna goranskih domaćih proizvoda lokalnih proizvođača) gđici. Nataliji Dokmanović za 1. mjesto (2. mjesto gđa. Vanja Vukadinović; 3. mjesto gđa. Sandra Mladenić Gašparac).

Svim ostalim fotografima zahvaljujemo se na poslanim fotografijama kojima su još jednom pokazali koliko je naš Gorski kotar lijep.

 

Leave a Reply