Home > Novosti > Radionica za LAG-ove u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Radionica za LAG-ove u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Kraj prošlog tjedan bio je rezerviran za sudjelovanje predstavnica LAG-a Gorski kotar na radionici vezanoj uz provedbu lokalnih razvojnih strategija LAG-ova unutar Mjere 19 PRR-a RH 2014.-2020. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj uz suorganizaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na predmetnoj radionici, od 09.-10. studenog 2017. godine, više je riječi bilo o samom statusu provedbe PRR-a RH 2014.-2020. te planu provedbe za 2018. godinu.

Također, više je riječi bilo i o novom Pravilniku za Mjeru 19 te izmjenama, odnosno uskladbama lokalnih razvojnih strategija 2014.-2020.

Uz to, bila je i aktivna rasprava sudionika i predstavnika Ministarstva poljoprivrede te Agencije za plaćanja, a nakon čega je slijedio rad u grupama (1. grupa – Izmjene/uskladbe LRS; 2. grupa – LAG natječaji; 3. grupa – Projekti suradnje).

Stečena su nova znanja i informacije koje će nam pomoći da što kvalitetnije i uspješnije provodimo našu Lokalnu razvojnu strategiju!

Leave a Reply