Home > Novosti > Objavljen Javni poziv inovativnim poduzećima

Objavljen Javni poziv inovativnim poduzećima

Objavljen je Javni poziv za dodjelu sredstava inovativnim poduzećima od strane Zaklade FIPRO u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, točnije Upravnim odjelom za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. Naime, dodijelit će se sredstva u iznosu od 520.000,00 HRK, i to fizičkim osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće kao i mikro i  malim poduzećima. Sufinanciranje se provodi kroz projekt „Komercijalizacija inovacija“.

Cilj ovog projekta ‘Komercijalizacija inovacija’ je razvoj i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanje već postojećih inovacija. Dodjelom financijskih sredstava želi se pomoći poduzetnicima u Primorsko-goranskoj županiji u fazi plasiranja inovacije na tržište.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija; izrade ili nabave potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izrade, ispitivanja, usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivnih aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranja ili atestiranja proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava po pojedinom korisniku je 200.000,00 HRK, dok je minimalan iznos 50.000,00 HRK.

Prijave se zaprimaju do 30. listopada 2017. godine, do kraja dana (23.59 sati). Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se dobiti na službenim mrežnim stranicama zaklade FIPRO (www.fipro.hr), na službenim stranicama PGŽ (www.pgz.hr) ili upitom na: fipro@fipro.hr.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na službenim mrežnim stranicama Zaklade (www.fipro.hr).

Leave a Reply