Home > Novosti > Natječaj Primorsko-goranske županije za izbor osoba u svrhu sufinanciranja razvoja inovacija bespovratnim poticajnim sredstvima Županije

Natječaj Primorsko-goranske županije za izbor osoba u svrhu sufinanciranja razvoja inovacija bespovratnim poticajnim sredstvima Županije

Primorsko-goranska županija raspisala je 05. rujna 2017. godine Natječaj za inovatore koji razvijaju inovacije, a s područja su Županije.

Naime, svi zainteresirani, a koji zadovoljavaju uvjete, mogu se javiti na predmetni Natječaj do 29. rujna 2017. godine.

Rezultati će bit obavljeni na mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr), najkasnije do 18. prosinca 2017. godine.

Više o uvjetima prihvatljivosti, potrebnoj dokumentaciji, načinu prijave i ostalom saznati možete ovdje.

Leave a Reply