Home > Novosti > Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu” PRR-a RH 2014.-2020.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu” PRR-a RH 2014.-2020.

Dana 16. kolovoza 2017. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila je Natječaj za podmjeru 4.3., točnije tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Natječaj se objavio sa svrhom dodjele potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Rok za podnošenje zahtjeva počeo je teći od 16. kolovoza 2017. godine i traje sve do 22. prosinca 2017. godine.

Više o ovom natječaju, potrebnoj dokumentaciji i prihvatljivim troškovima saznati možete ovdje.

Leave a Reply