Home > Novosti > Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacrt prijedloga Zakona o šumama

Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacrt prijedloga Zakona o šumama

Zakonom o šumama uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima, s ciljem osiguranja gospodarenja na načelima održivog gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti.

Postojeći Zakon o šumama nakon čitavog niza izmjena i dopuna ne slijedi trenutne izazove koji su postavljeni pred sektor šumarstva i drvne industrije, kako s nacionalne osnove tako i s osnove potreba praćenja smjernica tijela Europske komisije, odnosno Vijeća EU.

Novim Zakonom o šumama potrebno je stvoriti preduvjete za horizontalnu i vertikalnu usklađenost na nacionalnoj razini.

Cilj Zakona o šumama je smanjiti administrativne zapreke kako bi se olakšalo unaprjeđivanje gospodarenja svim šumama, a sve sa svrhom generiranja dodatne gospodarske aktivnosti putem povećanog apsorpcijskog potencijala za povlačenje raspoloživih sredstava Europskih fondova i Programa Unije.

Ukoliko ste zainteresirani, ovdje se možete uključiti na e-savjetovanje, a koje je otvoreno do 05. rujna 2017. godine.

Leave a Reply