Home > Novosti > Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Iz državnog proračuna osigurana su sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Više detalja o predmetnom Pozivu i mogućnostima prijave možete pronaći ovdje.

Leave a Reply