Home > Novosti > Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga!

Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga!

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovljena je potreba revizije i objave nove verzije Priručnika koju možete preuzeti ovdje.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je shodno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), u svibnju 2015. godine objavio je Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe kao detaljnu uputu tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, Vladinim uredima i tijelima, kao i drugim javnim institucijama koje dodjeljuju financijske i nefinancijske podrške iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge.

U ovoj verziji Priručnika posebno smo pripremili paket natječajne dokumentacije za financiranje programa javnih potreba na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koju smo uz minimalne preinake gotovo u potpunosti preuzeli od Grada Zaprešića, primjera dobre prakse u primjeni Uredbe na lokalnoj razini.

Ova verzija Priručnika također nudi paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva koju mogu koristiti kada dodjeljuju sredstva putem donacija ili kada sklapaju sponzorske ugovore s organizacijama civilnoga društva.

U pripremi je i ogledni primjer natječajne dokumentacije za sportske zajednice koja će u najskorije vrijeme biti objavljena zajedno s obrascima u nastavku.

Više o ovome pročitati možete ovdje.

Leave a Reply