Home > Novosti > Radionice LAG-a Gorski kotar

Radionice LAG-a Gorski kotar

16. svibnja 2017. godine smo u prostorima Osnovne škole u Moravicama održali predavanje na temu mjera Programa ruralnog razvoja uvrštenih u Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Gorski kotar, a sve s ciljem animiranja i educiranja lokalnog stanovništva s područja LAG-a.

U planu je organizirati radionice diljem Gorskog kotara kako bismo žiteljima LAG područja ukazali na mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava putem LAG-a i Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Također, na predmetnom predavanju uz uvodne riječi predsjednika LAG-a, g. Petra Mamule i predstavljanje mjera, dodijeljena je košara s goranskim proizvodima naših proizvođača za g. Đorđu Dokmanovića te gđicu.Nataliju Dokmanović koji su nam ustupili svoje fotografije za brošuru LAG-a Gorski kotar.

Uz to, g. Aleksandar Potkonjak, član našeg LAG-a, ukratko je predstavio svoja iskustva apliciranja kroz mjeru 6.3.1. te svojim primjerom dobre praske potakao sudionike na promišljanje i ohrabrio ih da se i sami apliciraju.

Zahvaljujemo se svima na aktivnom sudjelovanju te konstruktivnim pitanjima i raspravi.

Nadamo se da se u velikom broju vidimo i u narednom periodu na nekoj novoj radionici !!!

Leave a Reply